Skip to the content

Kvalitetssikring

Nyt sandwich-element med teglskaller og formonterede vinduer produceres under streng kvalitetskontrol

Inden for de seneste par år har Contiga kunnet tilbyde egenproducerede sandwich-elementer med støbte forplader og matricer. I 2021 har man udvidet produktionen med de nye teglskal-sandwich-elementer med formonterede vinduer, herunder altandøre. Det er en krævende produktionsproces, som foregår under nøje kvalitetskontrol fra start til slut.

Kvalitetschef Jacob Rune Jacobsen fra Contiga A/S Danmark fortæller:

Sandwich-elementer med forplade og matricer kom ind i sortimentet for 2 år siden. Her i 2021 har vi så taget fat på teglskal-elementerne, som har fået premiere på projekt Vejlesvinget i Vallensbæk. Det er en spændende lancering af vores nye linje af sandwich-elementer, som udgør et banebrydende produkt til facader. De nye teglskal-sandwich-elementer omfatter tegl, fuger, vinduer, altandøre, udluftningsriste og altanbeslag m.m. – en nyskabelse, som gør det lettere at levere kvalitet til tiden på byggepladsen. Elementerne produceres efter individuelle mål og specialønsker.

Facaderne på projekt Vejlesvinget er udført med Contigas nye teglskal-sandwich-elementer.

Kræver høj grad af kvalitetssikring

Jacob Rune Jacobsen forklarer, hvordan Contiga sikrer den bedste kvalitet inden for de forskellige produktgrupper, med særlig fokus på de nyeste teglskal-sandwich-elementer med formonterede vinduer m.m.

Han er uddannet kemiingeniør og blev ansat hos Contiga i 2016 som laboratorieleder, og fra sommeren 2021 har han derudover varetaget funktionen som kvalitetschef. Jacob har sin egen mand gående under sig i kvalitetssikringen, som udfører kontrol og godkendelse i forhold til Dancert, Contigas certificeringsorgan. Jacob har ansvaret for kvalitetssikringen, ikke alene for sandwich-elementerne, men også for de øvrige produkter i Contigas produktsortiment.

Produktionen af de nye teglskal-sandwich-elementer er en 3-trins-proces, hvor vi her på Contigas fabrik først støber elementet, dernæst sættes teglene på, og fugen ilægges. Til sidst monteres vinduerne, således at man står med et montérklart element, som kan sættes direkte ind i bygningen, siger Kvalitetschef Jacob Rune Jacobsen, og fortsætter:

Produktionen af disse elementer foregår som rent håndarbejde, lige fra formopsætningen og til teglskallerne bliver monteret i lighed med fliselægning på et badeværelse. For at sikre overensstemmelse hele vejen igennem teglskal-sandwich-produktionen, udføres der løbende kontrol på armering, beton, våd fliseklæb og trækstyrke på færdige tegl-elementer. Ude på pladsen sættes vinduerne i med en løftebænk som sidste del i processen. Armeringsdelen, som udgør en stor del af elementopbygningen, produceres til dels i hånden, mens armeringsnet produceres på vores netsvejserobot.

Unikke elementer

De færdige elementer er hver især unikke. Vi kan typisk støbe 2 eller 3 elementer i samme form, hvor vi flytter rundt på udsparringer til vinduer. Derefter skal der laves ny form med en ændret opbygning for at tilpasse højde og drøjde osv., siger Jacob Rune Jacobsen.

Vi producerer 3 teglskal-elementer på daglig basis, og gør en fjerde klar til næste dag. Dette for at holde et vist flow, så man kan fortsætte arbejdet, mens formborde gøres rene.

Alt afhængigt af projektet er det forskelligt, hvorvidt forpladen vil blive synlig eller ej. Hvis den rene, rå betonforplade skal være fuldt synlig, skal vi være exceptionelt omhyggelige med at skabe et spejlblankt og rent, absolut finpudset resultat uden uønskede aftryk og mærker, så vi ikke efterfølgende behøver at afsyre, afrense, spule eller andet. Vi har nogle skrappe retningslinjer til produktion af formen og forpladen samt opbygningen af elementerne, og også angående rengøring under processen, som skal følges til punkt og prikke, således at man undgår fejlproduktion og spild, påpeger Jacob Rune Jacobsen.

Væsentligt med kvalitetssikring fra start til slut

Det er væsentligt at have kvalitetssikring fra start til slut, for det vil være meget dyrt og ærgerligt, hvis et element skal kasseres på grund af fejl og skønhedsfejl. Det sikres, at medarbejdere ved produktion af et element ikke bare gør, ’som man plejer’, men at man er fuldstændig obs på, at hvert element er unikt, lige som hvert projekt er unikt, fortæller Jacob Rune Jacobsen.

Ved selve fremstillingen af formen til et element udfører vores kontrollant-team, som går ude i produktionen, selv totalkontrol af alle formene på daglig basis. Det er produktionskontrollanter, som hver dækker et par haller. Vi har derudover stikprøvekontrollanter, som løbende kommer ind i produktionen og tjekker hovedmålene, dvs. højde, bredde og udsparring, for at sikre, at formen er fuldstændig korrekt til formålet. Elementet skal simpelthen komme korrekt ud af formen hver gang.

Det er afgørende, at et udvendigt sandwich-element fra starten passer perfekt ind i bygningen. Ved andre elementtyper indvendigt i bygningen kan man til en vis grad lave små eftertilpasninger, om nødvendigt, i form af slibning, pudsning og mindre tilskæringer. Det kan man imidlertid ikke gøre med sandwich-elementer og forplader, som skal passe 100 % ved monteringen på bygningen, lyder det fra kvalitetschefen, som forklarer videre:

Ved projekt Vejlesvinget i Vallensbæk ved København har vi påsat teglskaller på sandwich-elementerne, så her bliver den rå betonforplade ikke synlig. Det letter lidt på kravene til betonforpladen, men vi er stadig obs på kvaliteten af denne. Forskellen i kontrolprocessens punkter for synlige og ikke-synlige elementer og overflader er ikke ret stor

Generelt gælder, at hvis man ikke kvalitetssikrer fra start til slut, bliver det dyrt i den sidste ende.

Udfordrende produktionsproces

Det nyeste i Contigas sortiment i år er produktionen af sandwich-elementerne med teglskal og vinduesmontering på Contigas fabrik. Det er en ny proces, som selvfølgelig har været en udfordring i form af ny processtyring, sikring af ensartethed i produktion af teglskal-elementerne til det enkelte projekt, oplæring af de rette folk til produktionen, overdragelse af intern information ved organisationsændringer hos Contiga, osv. Systematiseret og tilstrækkelig kommunikation er meget vigtig.

Jacob Rune Jacobsen fortsætter: – Charmen ved betonelementer er, at de efterligner det som de er støbt på 1:1. Den synlige overflade er derfor meget afhængig af, hvordan formen så ud inden støbning. Ønskes der synlige knasthuller og borehuller i et bunkeragtigt, råt udtryk, eller vil kunden hellere have et nærmest aluminiumsplade-agtigt udtryk? Med hensyn til teglskal-elementerne har man den fordel, at teglstenene kommer fra en fabrikant, som har mange års erfaring i produktion af kvalitetstegl. Der er forlods en vis ensartethed i teglstenene, men med naturligt og charmerende spil og variation.


Teglskal-sandwich-elementerne kan have indlagte vinduer og kommer monteringsklare fra Contigas fabrik til byggepladsen

Der er tænkt på alt

Teamlederne i produktionen gennemgår produktionstegninger for at sikre, at tegningerne tager højde for alt i praksis. Der anvendes til projekterne BIM-software, som er en 3D-modellering af hele bygningen, hvor man kan klikke ind og se de enkelte elementer. Herudfra kan man sikre sig, at der er tænkt på alt, og at fejl og uhensigtsmæssigheder ikke opstår i processen. Dette værktøj går dybt ned i detaljerne og sparer Contiga tid i produktionen af elementerne til det enkelte projekt, idet man bliver obs på at fange eventuelle fejl, inden produktionen går i gang.

Selve betonkvaliteten i Contigas produktsortiment bliver naturligvis også nøje kontrolleret.

Contiga har udvidet sandwich-element-produktpakken og har dermed et af markedets bredeste produktprogrammer.