Skip to the content

VI GÅR FORREST, NÅR DET GÆLDER MILJØET

Bæredygtigt byggeri karakteriseres som ”udvikling og ansvarlig styring af et sundt bygningsmiljø baseret på ressourcevenlige og miljørigtige principper”.  

Vi har høje miljømæssige ambitioner og arbejder for udviklingen af en miljøbevidst byggebranche. Vores arbejde er omfattet af pålidelig dokumentation inden for miljøområdet. Vi ser konsekvent på, hvordan vi undgår ressourcespild og kan opnå en bedre ressourceanvendelse – både hvad angår affald, energibesparelser og genbrug. Ud over gode miljøeffekter i vores produktion har denne tilgang også resulteret i en øget lønsomhed hos Contiga.

BÆREDYGTIG BYGGERI

Beton er som materiale i sig selv CO2 venligt. Det er fremstillet af naturlige råmaterialer: sand, sten og vand og har en CO2-neutraliserende effekt, fordi betonoverflader optager CO2 fra atmosfæren. Materialets høje isoleringsevner mindsker behovet for opvarmning og nedkøling, og som en lille ekstra miljøgevinst, kan nedknust beton genbruges i beton i stedet for grus.

Men for Contiga A/S betyder bæredygtigt byggeri langt mere end blot at arbejde med et CO2 venligt materiale. Det betyder omtanke, teknik og planlægning!

Med moderne byggeteknik, omhyggelig projektering og udførelse kan udledning af CO2 nemlig reduceres markant både ved bygningens opførelse samt i driften af den. Men det kræver, at omtanken starter længe før byggeriet! Contiga A/S har stor erfaring med planlægning og udførelse af bæredygtigt byggeri – kontakt os for at høre nærmere!

Bæredygtig beton reducerer cementforbruget med 20%

Der skrives og tales meget om betonens CO2-aftryk, men hos Contiga gør man mere end at tale om problemet. Man arbejder i stedet konkret for at sænke betonens klimapåvirkning.

Derfor har Contiga, som producerer præfabrikerede betonelementer, valgt at se deres cementforbrug efter i sømmene. Netop cementproduktionen er CO2-tung og er en af de vigtigste områder at arbejde med, hvis betonproduktionen skal blive mere bæredygtig.

Takket være mange års erfaring og ekspertise indenfor betonproduktion, en god ide fra virksomhedens konstruktionschef samt en ihærdig indsats fra deres eget fabrikslaboratorium, kan de nu præsentere en ny type beton, hvor man har reduceret mængden af cement med hele 20%. Det betyder i praksis at Fredagsbetonen har et 20% lavere CO2-aftryk end traditionel beton.

Den miljøvenlige beton har fået navnet Fredagsbeton, hvilket skyldes dens hærdningstid:

- Med vores specialudviklede recept opnår vi den samme styrke og kvalitet som almindelig beton, men med 20% mindre cement. Den store synlige forskel ligger i hærdetiden. Hvor vores beton normalt skal hærde i 8-9 timer før afformning, skal vores nye beton hærde i 48 timer. Det betyder at det støbes om fredagen og herefter bliver det afformet om søndagen og sat på lager, fortæller Contigas administrerende direktør Karsten Rewitz og fortsætter:

- Vi har som andre i branchen, søsat mange bæredygtighedsinitiativer, men det er på tide at vi for alvor rykker mærkbart i en grønnere retning. Derfor er vi hos Contiga stolte over at kunne præsentere vores Fredagsbeton, der er et produkt som for alvor præsenterer et grønt alternativ for byggebranchen.